کرم و صابون گوری


یکی از بزرگترین مشکلات برخی از بانوان، وجود لک ، جوش و آثار جوش های قدیمی بر روی پوست صورت خود می باشد وجود این عوارض بر روی پوست، برای هیچ فردی بخصوص بانوان قابل تحمل نبوده و اعتماد بنفس افراد را کاهش می دهد بانوان بسیاری بخاطر لک و جوش های صورت احساس زیبایی نکرده و این امر در برخی اوقات باعث افسردگی و نگرانی نیز می شود.